Reconstrucció mamària amb penjall DIEP

La tècnica DIEP és una tècnica de reconstrucció mamària en la qual es fa un empelt de teixit procedent de l’abdomen de la mateixa pacient. S’utilitza la zona de l’abdomen, en concret la zona que va des del melic fins al pubis, per extreure’n la pell i el greix abdominal.

La zona de l’extracció es correspon amb la mateixa en què es fa una cirurgia d’abdominoplàstia estètica.

En aquest tipus de cirurgia, el Doctor Joaquim Muñoz utilitza la tècnica del penjall DIEP, en la qual s’extreu la pell i el greix de l’abdomen, juntament amb una artèria i una vena que seran les encarregades de la irrigació que nodreix aquests teixits.

Exemples de mames després de reconstrucció DIEP

Detalls de l'operació

Durada de la tècnica quirúrgica penjall DIEP

6 hores

Tipus d'anestèsia cirurgia DIEP

Anestèsia general

Hospitalització

6-8 dies

Recuperació cirurgia penjall DIEP

6 setmanes

Resultats tècnica penjall DIEP

Immediats

Beneficis de la reconstrucció mamària amb penjall DIEP

Un dels beneficis de la reconstrucció mamària amb penjall DIEP més importants correspon a la pacient, en la qual es pot reconstruir la mama fent servir només teixits interns, sense haver de recórrer a pròtesi.

La tècnica quirúrgica amb penjall DIEP té més avantatges en comparació amb altres tècniques de reconstrucció mamària que encara es fan servir actualment, com la tècnica TRAM, però que nosaltres no realitzem degut a la seva obsolescència.

Són molts els beneficis de la reconstrucció de mama amb penjall DIEP. Aquí te’n deixem els més destacats:

• La nova mama pot canviar de volum en consonància amb la pacient. Si aquesta augmenta de pes o en perd, la mama, com que està formada per teixit viu, també canviarà de volum.
• La reconstrucció mamària amb tècnica DIEP és un procediment en el qual, en extirpar greix de l’abdomen, la pacient es beneficia de dues millores estètiques: la reconstrucció de mama i el contorn abdominal.
• En realitzar una reconstrucció de mama sense implants la pacient s’estalvia el cost d’haver de canviar-los amb el pas del temps.
En fer servir teixits naturals, passat el temps de recuperació de la cirurgia amb penjall DIEP, la nova mama adopta forma de mama natural.
• Amb el pas del temps envelleix igual que la mama contralateral, amb la qual cosa la necessitat de noves intervencions és mínima.

Per què el Doctor Joaquim Muñoz és el millor cirurgià de reconstrucció mamària amb penjall DIEP?

El Doctor Joaquim Muñoz és especialista en cirurgia plàstica, reconstructiva i estètica. Acompanyat pel seu gran equip de professionals, s’encarrega de realitzar un intens seguiment tant físic com emocional i psicològic a la pacient, amb l’objectiu de superar les dificultats que la cirurgia pugui suposar en l’àmbit social, familiar i laboral.

El Doctor Joaquim Muñoz compta amb anys d’experiència en cirurgia oncològica i reconstructiva, i és pioner en l’aplicació de noves tècniques no invasives en aquest tipus de cirurgies.

Preguntes freqüents sobre reconstrucció mamària amb penjall DIEP

Es una tècnica de microcirurgia. Consisteix a prendre teixit cutani i gras de la regió abdominal inferior i fer una sutura microquirúrgica de l’artèria i vena del penjall a una artèria i vena de la regió toràcica; d’aquesta manera, es remodela el teixit per aportar-li característiques similars a la mama sana. Per la seva part, la zona abdominal donant es beneficia dels resultats d’una intervenció similar a l’abdominoplàstia.

Després de la intervenció, la pacient passa la primera nit a l’UCI per vigilar la vascularització correcta del penjall; posteriorment, passa a planta el primer dia postoperatori i queda ingressada uns 6-7 dies. A partir de les 3-6 setmanes de la reconstrucció, la pacient pot reemprendre les activitats normals.

Queda la cicatriu habitual d’aquest tipus d’intervenció al pit, és a dir, de forma ovoide, que amb el temps es dissimula. En canvi, a l’abdomen queda una línia horitzontal prima per sota del biquini que no es veu.

Les dones que tinguin prou teixit abdominal per ser extret, aquelles que no hagin tingut una cirurgia prèvia a la regió abdominal i que no tinguin alteracions en la vascularització. A part d’això, si posseeix l’hàbit de fumar, ha de deixar-lo des d’un mínim de 4-6 setmanes abans de la intervenció.

A continuació, pots observar el testimoni d'una reconstrucció mamària amb penjall DIEP.
CONTACTA AMB NOSALTRES