Reconstrucció mamària amb tècnica de dorsal ample endoscòpic

En què consisteix el dorsal ample endoscòpic o amb penjall

Dorsal ancho endoscópico

En els darrers anys les tècniques reconstructives de mama han avançat molt per adaptar-se al cas de cada dona. Les tècniques reconstructives de càncer de mama que ofereixen més acceptació segons la National Comprehensive Cancer Network són aquelles en què s’utilitzen teixits de la mateixa pacient. Una de les reconstruccions mamàries més utilitzades és aquella en què el penjall n’és la figura central. El múscul del dorsal ample està localitzat a l’esquena, i gràcies al fet que és prim i extens permet farcir els defectes parcials de mama o bé cobrir-hi les pròtesis quan també s’ha extirpat la pell en la mastectomia.

Quins són els avantatges de la cirurgia amb dorsal ample endoscòpic?

Reconstruccion mamaria, antes y después

Reconstrucció amb dorsal ample i pròtesi

Aquest tipus d’operació de mames combina l’ús de teixit procedent del múscul dorsal ample i d’una pròtesi mamària.

Durant la reconstrucció es fa un trasplantament d’una porció de pell amb el múscul. Aquest penjall de vegades no és suficient per aconseguir volum i es recorre a la utilització de pròtesis.

El múscul, amb la seva illa de pell, hi aporta cobertura, i la pròtesi, el volum.

Quan s’utilitza aquesta tècnica?

La tècnica reconstructiva en una operació de mames amb dorsal ample està especialment indicada per a dones primes a qui no es pot aplicar la tècnica DIEP, i  la manca de volum es resol amb pròtesis.

És molt comú que s’inclogui l’ús d’una pròtesi a la mama sana perquè el contorn quedi simètric.

Postoperatori

El temps d’ingrés a la Clínica Diagonal de Barcelona està estimat entre tres i quatre dies. A continuació, el temps de recuperació comprèn entre dues i tres setmanes.