Dr Joaquim Muñoz

RESUM PROFESIONAL
Llicenciat en Medicina per la Universitat de Barcelona (1998-2004).

Pioner en l’aplicació de tècniques mínimament invasives en cirurgia oncològica i reconstructiva del càncer de mama.

Desenvolupament de la tècnica endoscòpica d’elevació del penjall de dorsal ample per a defectes parcials postcirurgia oncològica de mama.

RECONEIXEMENTS

Tècnica de reconstrucció mamària integral. Pionera en l’àmbit mundial.

l’equip

Estefania Mariño

Personal Assitant

Celsa Lopez

Fisioterapeuta

Nuria Andreu

Personal Assitant

Paula Azevedo

Infermera

Dr Joaquim Muñoz

RESUM PROFESIONAL
Llicenciat en Medicina per la Universitat de Barcelona (1998-2004).

Pioner en l’aplicació de tècniques mínimament invasives en cirurgia oncològica i reconstructiva del càncer de mama.

Desenvolupament de la tècnica endoscòpica d’elevació del penjall de dorsal ample per a defectes parcials postcirurgia oncològica de mama.

RECONEIXEMENTS

Tècnica de reconstrucció mamària integral. Pionera en l’àmbit mundial.

Llicenciat en Medicina per la Universitat de Barcelona, promoció 1998-2004.

El Dr. Joaquim Muñoz és especialista en Cirurgia Plàstica, Reconstructiva i Estètica pel Ministeri de Sanitat, 2005-2010. Des del juliol de 2010, és facultatiu especialista en Cirurgia Plàstica integrat al Servei de Cirurgia Plàstica de l’l’Hospital de Bellvitge i a la Unitat Funcional de Mama de l’Hospital Duran i Reynals, l’Institut Català d’Oncologia. Membre numerari de la Societat Espanyola de Cirurgia Plàstica des de 2011.

Pioner en l’aplicació de tècniques mínimament invasives en la cirurgia oncològica i reconstructiva del càncer de mama. Desenvolupament de la tècnica endoscòpica d’elevació del penjall de dorsal ample per a defectes parcials postcirurgia oncològica de mama. Aquesta aportació ha estat presentada en premsa i ha tingut un gran impacte mediàtic (desembre de 2010). Presentada en sengles congressos nacionals de la Societat Espanyola de Cirurgia Plàstica (SECPRE) a Múrcia (2011) i Mallorca (2012). Publicada a la prestigiosa revista European Journal of Plastic Surgery, «Endoscopically harvested latissimus dorsi: a scarless technique in immediate partial breast reconstruction», DOI: 10.1007/s00238-013-0842-3.

Ponent en els cursos internacionals de mama organitzats pel Servei de Ginecologia els anys 2011 i 2014, i a més, membre del seu comitè científic.

Des de l’any 2012 desenvolupa la tècnica de reconstrucció mamària integral, que en una única intervenció i mitjançant tècniques mínimament invasives permet reconstruir tota la mama juntament amb el complex arèola-mugró, en la mateixa intervenció en què s’extirpa el càncer. Aquesta tècnica és pionera a tot el món. Fou presentada en societat científica el desembre de 2013 a Milà, durant la Seventh European Conference of Oncoplastic and Reconstructive Surgery of the Breast organitzada pel professor Mauricio Nava, de la Scuola OCR, oncologia chirurgica ricostruttiva.

Fou presentada en societat científica el desembre de 2013 a Milà, durant la Seventh European Conference of Oncoplastic and Reconstructive Surgery of the Breast organitzada pel professor Mauricio Nava, de la Scuola OCR, oncologia chirurgica ricostruttiva.