Augment de pits

Augment de pits

Què és l’augment de pits?

La sensualitat del bust femení no està determinada pel volum, sinó per l’harmonia amb el conjunt del cos femení. Tota cirurgia d’augment de pits que només cerca augmentar-ne la mida sense respectar-ne la forma està condemnada al fracàs.

Quina via és la millor?

Les vies utilitzades per practicar l’augment mamari són tres: la via areolar (a través de l’arèola), la via submamària (la cicatriu queda dins el solc submamari) o bé l’axil·lar (la cicatriu queda a l’axil·la).

Contràriament al que es diu, no n’hi ha cap que sigui millor que les altres. La tria correcta de la via, que és on quedarà la possible cicatriu, depèn de cada cas.

Se’n tria una o una altra en funció de la mida i la forma prèvies de la mama, les expectatives de la pacient, el volum de l’implant seleccionat amb el cirurgià i el volum i la forma desitjats per la pacient.

La forma de l’implant s’ha de tenir en compte. Generalment, tant en la via areolar com en la submamària, l’implant més utilitzat és de tipus anatòmic; és a dir, en forma de llàgrima, que s’assembla a la forma natural de la mama. En la via axil·lar, el tipus d’implant més utilitzat és el rodó.

Què és el pla dual?