Asimetria mamària

Asimetria mamària

Què és l’asimetria mamària?

L’asimetria mamària o anisomàstia es un trastorn del desenvolupament de la glàndula mamària. El fet que es defineixi com un trastorn «del desenvolupament», vol dir que hi ha factors genètics, mecànics o desconeguts implicats que causen un desenvolupament asimètric de les mames.

És normal tenir un pit més gran que l’altre?

És una realitat que en les dones les glàndules mamàries es desenvolupen de forma asimètrica durant la pubertat, cosa que es corregeix en acabar el desenvolupament, encara que en algunes dones persisteixi al llarg de la vida una lleugera asimetria. Un cert grau d’asimetria mamària mínima o menor es produeix amb tanta freqüència que es considera gairebé normal, i moltes vegades és tan moderada que pot passar desapercebuda. Però l’asimetria franca, manifesta o severa és un problema estètic i psicològic.

La freqüència dels trastorns del desenvolupament és molt elevada, amb xifres estimades de fins al 25 % en les dones. En el cas concret de l’anisomàstia o asimetria mamària, i atès que la població és cada cop més conscient de les possibilitats d’una solució quirúrgica d’aquests problemes, el nombre de pacients amb aquest tipus d’afecció relacionada amb el desenvolupament que busquen tractament quirúrgic és cada vegada més gran.

No és inhabitual el fet que el desenvolupament mamari es produeixi, en els primers estadis, en una mama abans que a l’altra amb una diferència de 6 a 12 mesos. La desigualtat de la mida de les mames és freqüent durant les etapes primerenques del creixement, però a mesura que aquest progressa, normalment es resol el problema. La maduresa mamària sol ser completa un cop que s’han complit els 18 anys, encara que la mama continua experimentant canvis de forma i mida durant tota la vida, com ara les variacions relacionades amb el cicle menstrual, amb l’embaràs i la lactància i la menopausa.

Tipus d’asimetria mamària

L’anisomàstia es refereix a la diferència de volum entre ambdues mames, ja que un pit és més gran que l’altre, i l’anisotèlia fa al·lusió a la desigualtat en la mida del mugró i l’arèola.

  • Les asimetries malformatives, detectades des de la infància.
  • Les asimetries primàries precoces, manifestades en la pubertat.
  • Les asimetries adquirides, que apareixen després d’un embaràs i amb les variacions de pes.
  • Les asimetries terciàries, que sembla que estan lligades a un acte mèdic o quirúrgic durant la infància (cirurgia, radioteràpia).
  • Les més freqüents es deuen a les cirurgies dutes a terme en l’edat adulta (cirurgia tumoral o estètica).

En el cas concret de l’anisomàstia, si considerem aquelles pacients amb una asimetria moderada, que fins i tot pot passar inadvertida, parlaríem de normalitat. No hem d’oblidar que amb el mesurament rutinari de les mames és habitual trobar que no són iguals.

Cirurgia d’asimetria mamària

És un cop acabat el desenvolupament quan cal plantejar-se la possibilitat d’una correcció quirúrgica. El SECPRE recomana que l’operació s’ajorni fins que s’arribi a un estadi suficient de «maduració psicològica», ja que aquest mateix procés de maduració psicològica pot restar-li importància a la «mida de les mames».